Home

Ik kan u helpen

Ik ben José Ramón Cotos Esperanza, ik heb 20 jaar ervaring als advocaat gespecialiseerd in burgerlijk en handelsrecht en 25 jaar ervaring als procureur.


Als u strafrechtelijke of civielrechtelijke problemen hebt, ben ik de juiste advocaat om u te adviseren en uw belangen te verdedigen, vanwege mijn solide juridische achtergrond en mijn lange ervaring.


Als uw juridische problemen een internationale aansluiting hebben, ben ik de best voorbereide advocaat om u te helpen, vanwege mijn ervaring met het adviseren van en samenwerken met rechters en aanklagers, zowel Spaans als buitenlands, gedurende de 16 jaar dat ik lid was van het Internationale Netwerk voor Justitiële Samenwerking van het Spaanse Parket.


ADVOCAAT

Lid 440 van de Orde van Advocaten van Girona.

Belastingnummer: 01063890W .225″ />

es ca en fr de